Monday, 9 February 2009

Fy mhost cyntaf!

Helo 'na! Mae'n siwr fydd neb yn gweld y blog yma, neu effallai yn ei weld ond nid yn ei ddeall.

Dwi di meddwl am ysfgrifenny blog am cwpwl o fisoedd ond dwi hefyd eisiau ddysgu sut i 'srgifennu yng nghymraeg heb ormod o camgymeriadau, felly dyma'r ddwy mewn un! Os wyt ti'n gallu gweld unrhyw (neu filoedd) o gamgymeriadau mi fyddai'n ddiolchgar iawn os wneu di ddweud wrthai fel allai ddysgu! ... Ie dwi'n gwybod.... mae fy nrheulgliadau a'n sillafu yn wael iawn!! Well, 'nothing ventured nothing gained' nad wyt ti'n meddwl?